Buber
Source: wikimedia.org

מחשבות על מוות ועל שיח

זה היה אזרח או חבר בארגון חמוש
חשוב להוסיף לעמודה הנכונה
הסטטיקסטיקה צריכה להלום
את ההצדקה שלי לקחת חיים

הייתי פעם חבר בארגון חמוש
ירו עלי בגלל זה
אנשים עם הצדקה
ויריתי חזרה

לקטלג את הרצח
זה מאד חשוב
יודע כל עיתונאי או גנרל
או פורנוגרף מוות
או שניהם

זה הכל בקיטלוג
צריך להרוג את אלה
עם הדם על היידים
עם הנשק בשיניים
עם הטלאי או עם האף
עם הנזק ההיקפי
והקורבן ההכרחי
עם הטוטסי וההוטו
עם הצלב ועם הסהר
עם הם ואנחנו וחושך ואור
הכל זה בקיטלוג

וזה כבר לא המוסר
וגם לא המניע המוסתר והמוצהר
לקיטלוג ולמוות ריקוד מסוחרר
להרוג ולקטלג
לקטלג ולהרוג
לקטרוג ולהלג
ללהג ולקטרג

וזה אף פעם לא נגמר
המקוטלגים מקטלגים
מחזירים מוות להורגים
או שמא להיפך
זה בטוח להיפך

כי מי התחיל זה מאד חשוב
זו קטגוריה שלמה
של מוות
גם מי עושה בכוונה
ומי לא מתחרט
ומי תומך ומי מתנגד
מי תוקף ומי מגן
מי יורה ובוכה
למי יש גם פרחים בקנה

נשים
זו גם קטגוריה
עם ילדים
וזקנים
הקטגוריה שהורגים אותה, עבורה, בגללה, סביבה, מעליה ומתחתיה
שאם לא הורגים אז אונסים
או לפחות מאוננים
כולם אוהבים לקטלג אותם
כי הפורנוגרפיה הכי מתוקה היא של חלשים
של מוחלשים
לקחת למישהו את הכוח
ואז להתענג על החולשה שלו
כמה נשים מתו?
וכמה ילדים? וכמה ילדות? ותינוקים ותינוקות?
כן זה טוב בדיוק ככה
תספור ותגיד לי כמה
אני כל כך צודק

Buber

Buber
Source: wikimedia.org

2 Comments

Discussion